Jdi na obsah Jdi na menu

MANERE  je společenství pro děti a mládež, které se věnuje aktivitám v přírodě se snahou o podporu přirozeného způsobu života.

 

Pojmenování našeho společenství  MANERE  jsme začali používat při jednom vysokohorském putování a pochází z latinského přísloví

 

Manere in montibus“,

 

volně přeloženo „Zůstávej v horách, na výšinách ducha“. Tradice naší činnosti trvá bez přerušení  od 13. října 1978, kdy vznikl náš nejstarší oddíl Stopaři. Zpočátku jsme měli klubovnu  v Brně – Jundrově,  v roce 2005 jsme přesídlili do Bílovic nad Svitavou. Z historických důvodů máme právní subjektivitu od roku 1991, z právního hlediska patříme mezi nestátní neziskové organizace (zapsaný spolek). Naše činnost má řadu společných myšlenkových a organizačních prvků s českým skautingem.

 

Oddíly našeho společenství  za dobu jeho existence prošlo několik stovek dětí a dospívajících v sedmi generacích, z nichž mnozí si vytvořená přátelství zachovali i ve svém dalším životě. Náš metodický systém je vypracován pro tři věkové kategorie:  Skřítci (6 - 9 let), Stopaři (10 - 14 let) a Maneráci (15+ let).  Zpravidla 8 až 10 skřítků nebo stopařů  tvoří družinu, kterou vedou dva rádci starších 15-ti let. Vedoucím oddílu je samozřejmě dospělá osoba.

 

Základní podmínkou pro členství je dostatečná účast na oddílových podnicích, formálně pak písemná přihláška s podpisem zákonných zástupců. Činnost spolku je financována především z členských příspěvků doplněných sponzorskými dary a v menší míře z jiných zdrojů. Za organizací a vedením činnosti stojí tým dobrovolníků (náklady na činnost jsou proto minimální), z nichž někteří mají dlouholetou praxi s volnočasovými aktivitami dětí a odpovídající vzdělání.

 

Aktivity v přírodě, kterým se věnujeme,  tvoří především  táboření, pěší turistika, sjíždění řek na kánoích a nafukovacích lodích, v menší míře pak cykloturistika a lyžování na běžkách.  Starší členové se také věnují základům lezení a vysokohorské turistice. To vše se snahou o porozumění přírodě, která je neoddělitelnou součástí celé naší činnosti.

 

Čas potřebný pro účast na běžné činnosti zahrnuje jednou týdně družinovou nebo oddílovou schůzku (2 hodiny)  v naší klubovně  nebo v přírodě, zpravidla  jednou měsíčně výpravu (jedno nebo vícedenní) a v létě letní tábor. Starší členové pak mívají program časově trochu náročnější.